Voor Wie ?

Senioren en hun mantelzorgers

Vanuit de overheid wordt er de laatste jaren in toenemende mate een appél gedaan op de zelfredzaamheid van senioren. In het kader van de vergrijzing stuurt men steeds meer aan op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

In geval van toenemende zorgbehoeftes, bijvoorbeeld door ziekte, wordt er steeds vaker een beroep gedaan op ondersteuning door de mantelzorg. Vanuit onze privé-ervaringen, werkervaring in de zorg en sociaal emotionele dienstverlening, merken we dat hetgeen de overheid graag wil, lang niet altijd voor iedereen haalbaar is.

U heeft geen mantelzorg?

Als u geen mantelzorg heeft of deze heeft te weinig tijd om de zorg op zich te nemen, kan Veur Mekaar u ook helpen om deze rol zo goed mogelijk in te vullen.

Oplossing voor u

Veur Mekaar zoekt samen met u (en uw mantelzorgers) naar een maatwerkoplossing, zodat de thuissituatie voor de client en mantelzorger zo prettig mogelijk wordt.

Afspraak maken